Cyklistická jízda do vrchu na čas ŠTRAUZÁK
 
1.ročník ŠTRAUZÁK 2002 pozvánka na 1.ročník
21.ročník - již proběhl

Když byl v roce 2001 naposledy organizován 5.ročník slavné podzimní Libavské "Strážné", nechtěli jsme, aby tato tradice zanikla. Při zimních schůzkách toho roku jsme u pěnivého moku dumali, co a jak, a tak se zrodil v oparu cigaretového kouře plán, jak navázat na veleúspěšnou Strážnou a přitom mít vlastní závod. Již dopředu jsme věděli, že vojenský prostor resp. kopec, který poskytoval pro tuto cyklistickou jízdu do vrchu na čas vynikající podmínky, je jen málo nahraditelný.

Po usilovném jarním pátrání  v okolí Olomouce jsme našli jeden zapomenutý kout
v údolí Bystřice. ( to je ta říčka, která se v Olomouci nazývá lidově Bystřička). Kýžený kopeček pro závody začíná na Hrubé Vodě v blízkosti kamenolomu a zprvu prudce, pak mírně stoupá podél Mlýnského potoka směrem k obci Jívové. Místní této cestě jinak neřeknou než "Štrásgrunt". Odtud dostal náš závod název " Štrauzák ".

Sláva, kopec byl nalezen, zbývalo jen organizačně zajistit nemálo věcí, které se točí okolo závodu a hned tu byl první ročník a pak druhý, třetí ... a letos tu máme již osmý.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem sponzorů, kteří nám každý rok vychází vstříc při organizaci a nemalou měrou se podílí na cenách pro Vás.

Takže neseďte doma a na skoro závěr cyklistické sezóny si vyrazte protáhnout svá dovolenkou unavená těla na "Štrauzák".

Na všechny se těší pořadatelé

2.ročník ŠTRAUZÁK 2003 pozvánka na 1.ročník
3.ročník ŠTRAUZÁK 2004 pozvánka na 3.ročník
4.ročník ŠTRAUZÁK 2005 pozvánka na 4.ročník
5.ročník ŠTRAUZÁK 2006 pozvánka na 5.ročník
6.ročník ŠTRAUZÁK 2007 pozvánka na 6.ročník
7.ročník ŠTRAUZÁK 2008 pozvánka na 7.ročník
8.ročník ŠTRAUZÁK 2009 pozvánka na 8.ročník
9.ročník ŠTRAUZÁK 2010 pozvánka na 9.ročník
10.ročník ŠTRAUZÁK 2011 pozvánka na 10.ročník
11.ročník ŠTRAUZÁK 2012 pozvánka na 11.ročník
12.ročník ŠTRAUZÁK 2013 pozvánka na 12.ročník
13.ročník ŠTRAUZÁK 2014 pozvánka na 13.ročník
14.ročník ŠTRAUZÁK 2015 pozvánka na 13.ročník
15.ročník ŠTRAUZÁK 2016 pozvánka na 13.ročník
16.ročník ŠTRAUZÁK 2017 pozvánka na 13.ročník
17.ročník ŠTRAUZÁK 2018 pozvánka na 13.ročník
18.ročník ŠTRAUZÁK 2019 pozvánka na 13.ročník
19.ročník ŠTRAUZÁK 2020 pozvánka na 13.ročník
20.ročník ŠTRAUZÁK 2021 pozvánka na 13.ročník
21.ročník ŠTRAUZÁK 2022 pozvánka na 13.ročník
martin.pejzl@fnol.cz

© Martin  PEJZL